Kezdőlap
https://mutossegedtanfolyam.hu/

Részlet a műtőssegéd-gipszmester szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 32 725 01
 
1.2.      Szakképesítés megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester
 
1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
 
1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1.   Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: -
 
2.2.      Szakmai előképzettség: -
 
2.3.      Előírt gyakorlat: 0,5 év munkahelyi gyakorlat egészségügyi intézményben
 
2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: -
 
2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 50%
 
2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
 
2.8.      Szintvizsga: -
 
2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1.      A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
    A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Műtőssegéd-gipszmester
  3.1.3. Műtőssegéd
  3.1.4.     Gipszmester
 
 
3.2.   A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A műtőssegéd-gipszmester jártas a műtéti beavatkozások során az előkészítési munkákban. Alkalmazza a különböző műtéti eljárásokhoz kapcsolódó beteg-előkészítési és fektetési módozatokat. Ismeri és használja a műtői berendezéseket, ellátja műtét során az operáló team számára szükséges feladatokat, műtétek után kompetenciájának megfelelően gondoskodik a betegről és a műtők szakszerű rendbetételéről. Gipszelési tevékenységet végez a járó- és fekvőbeteg intézményekben az orvos által megadott útmutató alapján. A gipszeléshez szükséges anyagokat, eszközöket ismeri, és azokat szakszerű alkalmazza.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-     a műtőben használatos berendezéseket használni, működési alapelvüket ismeri
-     a műtőben használatos berendezések biztonságtechnikai előírásait figyelembe venni
-     a műtőben használatos berendezéseket tisztítani, karbantartani
-     az aszepszis-antiszepszis szabályait betartani
-     gipszelni
 
3.3.   Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító
száma
megnevezése
  4.3. 11203-12 Egészségügyi, etikai, jogi alapismeretek
  4.4. 11204-12 Műtőszolgálati tevékenységek
  4.5. 11497-12 Foglalkoztatás I
  4.6. 11499-12 Foglalkoztatás II.
  4.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése. A gyakorlatok letöltésére egészségügyi intézetek operatív műtőiben, valamint járó- és fekvőbeteg intézmények gipszelő helyiségeiben kerülhet sor.
 
5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító
száma
 
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
  5.2.3. 11203-12 Egészségügyi-etikai-jogi alap-
ismeretek
gyakorlati
  5.2.4. 11204-12 Műtőszolgálati tevékenységek gyakorlati
  5.2.5. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
  5.2.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehaj- tása legalább 51%-osra értékelhető.
 
5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Műtő és a műtéthez szükséges eszközök és a beteg előkészítése a napi műtéti programhoz, a műtő fertőtlenítő takarítása
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítettek szerint:
-    reggeli fertőtlenítő takarítás
-    technikai készülékek, eszközök ellenőrzése
-    műtőasztal, tartozékainak ellenőrzése, beállítása
-    steril tálcák, eszközök bekészítése
-    egyszerhasználatos eszközök, műszerek bekészítése
-    beteg biztonságos és szakszerű előkészítése, elhelyezése
-    beteg fektetése az adott műtéthez
-    az operáló team beöltöztetése
-    műtéti programok lebonyolításában folyamatos segédkezés
-    beteg biztonságos átadása
-    műtő takarítása és az eszközök fertőtlenítése a napi program után
-    gipszfelhelyezés technikai bemutatása, (hagyományos, és könnyített gipszelési eljárások)
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
 
5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat ismertetése: -
 
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
 
5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő
 
  11203-12 Egészségügyi-etikai-jogi alap-
ismeretek
gyakorlati
  11204-12 Műtőszolgálati tevékenységek gyakorlati
  11500-12 Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli
 
szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
    A
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. LC-torony
  6.3. Diatermia készülék
  6.4. Operációs mikroszkóp
  6.5. Elektromos szívóberendezés
  6.6. Műtőasztal
  6.7. Műtőlámpa
  6.8. Sonnenburg asztal
  6.9. Nagy műszerelő asztal
  6.10. RTG-filmnéző szekrény
  6.11. Gipszrögzítéshez használatos anyagok, eszközök
  6.12. Kötözéshez használatos anyagok, kötszerek
  6.13. Speciális gépek, eszközök (motorok)
  6.14. Az elsősegélynyújtási tevékenység elvégzéséhez szükséges eszkö-
zök és felszerelések
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

 

 Részlet a műtőssegéd-gipszmester szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.